Show simple item record

Methodology Introduction of Kaizen Philosophy

dc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorPelcová Kateřina
dc.date.accessioned2016-10-17T09:41:51Z
dc.date.available2016-10-17T09:41:51Z
dc.date.issued2016-08-29
dc.identifierKOS-587864573905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66544
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá metodologií zavedení filozofie Kaizen. Filozofie Kaizen je od počátku svého vývoje v Japonsku uznávanou součástí kultury každé úspěšné společnosti. Spojuje racionální myšlení a kreativitu aneb malými krůčky k velkým cílům. Přestože se přístup k této filozofií od země k zemi liší, přínos má stejný - neustálé zlepšování. To musí probíhat každý den, opakovaně a musí mít možnost účastnit se ho všichni napříč společností. Tyto základní myšlenky mi bylo oporou při zkoumání nastaveného Kaizen systému a celkové situaci zlepšovatelských aktivit v konkrétním podniku.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on methodology introduction of Kaizen philosophy. Philosophy is from the beginning of development in Japan established part of culture all of successful companies. Rational and creative way of thinking is connected to reach big goals. Although the access to the Kaizen philosophy is worldwide different, the contribution is the same - continuous improvement. It has to be every day in process, repeatedly and every single of an employee has got a possibility to be part of Kaizen philosophy through the company. This basic idea has been my stone during researched Kaizen philosophy in specific company and overall innovation situations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectKaizen, filozofie Kaizen, neustálé zlepšování, muda, zlepšovací návrh, metodycze
dc.subjectKaizen, Kaizen philosophy, continuous improvement, muda, innovation proposal, methodseng
dc.titleMetodologie zavedení filozofie Kaizencze
dc.titleMethodology Introduction of Kaizen Philosophyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-13
dc.contributor.refereeMacák Tomáš
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record