Now showing items 1-1 of 1

  • Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie 

   Author: Gavenda Matúš; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Kvaššay Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej energie z verejnej ...