Now showing items 1-2 of 2

  • Operativní reporting dat a nastavení dashboardů pro vedení podniku XY, a.s. 

   Author: Jan Kupec; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Prokop Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu Společnosti XY, a.s. se záměrem k vytvoření reportů a návrhů dashboardů pro její ředitelé. Součástí práce je úprava dat v jejím informačním systému a návrh pro tvorbu dalších důležitých ...
  • Procesní a hodnotová analýza dodavatelského řetězce kontaktních čoček 

   Author: Daniela Novotná; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Dvorská Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou kontaktních čoček na základě prodejních dat. Je popsána současná situace na evropském i českém trhu s kontaktními čočkami a důraz je kladen na procesní analýzu, která identifikuje ...