Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení investičního projektu 

   Author: Žemličková Andrea; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Kubík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Hlavním cílem této práce je zpracování analýzy ekonomické výhodnosti pořízení a zavedení sofistikovaného softwaru pro řízení nákladní přepravy. Diplomová práce se skládá ze dvou čás-tí. V první, teoretické části, se zabývám ...