Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hodnoty podniku DENEVY s.r.o. 

   Author: Veronika Hemková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti DENEVY s.r.o. pro potenciálního zájemce o koupi tohoto podniku. Stanovení hodnoty je provedeno k datu 19.04.2019. Teoretická část se zabývá problematikou oceňování, ...
  • Stanovení hodnoty společnosti YZ 

   Author: Andrea Vítková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   V diplomové práci je obsažena teoretická a praktická část. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy spojené s makroekonomickou a mikroekonomickou analýzou podniku. Dále jsou zde popsány různé metody pro ...