Show simple item record

Study Solution of Trough Road I/13 in Děčín

dc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorMasár Radek
dc.date.accessioned2016-10-17T08:48:47Z
dc.date.available2016-10-17T08:48:47Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.identifierKOS-597874417805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66448
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Studie řešení průtahu silnice I/13 v Děčíně" je nový návrh řešení v rámci ulice Podmokelská v městské části Děčín - Podmokly. To zahrnuje úpravu křižovatce ulic Ústecké a Podmokelské s ulicemi Čsl. mládeže a Poštovní ulice, křižovatku ulice Podmokelské a ulic Bezručovy a Hankovy, dále křižovatku ulice Hankovy a Uhelné a také křižovatku ulice Hankovy a Poštovní. Tomu bude předcházet analýza současného stavu vedení průtahu městem, zpracování dat o dopravních nehodách v této lokalitě a také dopravní průzkum. Výsledný návrh řešení byl měl vést především ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, ale zároveň také ke snížení hlukové zátěže a exhalací v obytné zástavbě.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis "Study solution of through road I/13 in Decin" is a new design solutions within Podmokelská street in the city of Decin - Podmokly. It is including adjustment of crossroads of streets Ústecká and Podmokelská with the streets Čsl. mládeže and Poštovní streets, the crossroads of street Podmokelská and streets Bezručova and Hankova, as the next the crossroads of streets Hankova and Uhelná and crossroads of streets Hankova and Poštovní too. This will be preceded by an analysis of the current state through road the city, data processing of traffic accidents in this area and traffic survey. The final solution design should result was primarily to improve the safety and traffic flow, but also to reduce noise pollution and air pollution in residential areas.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectDěčín, průtah, silnice I/13, bezpečnost dopravy, plynulost dopravy, dopravní průzkum, analýza dopravních nehodcze
dc.subjectDěčín, through, road I/13, road safety, traffic flow, traffic surveys, analysis of traffic accidentseng
dc.titleStudie řešení průtahu silnice I/13 v Děčíněcze
dc.titleStudy Solution of Trough Road I/13 in Děčíneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-24
dc.contributor.refereeSmíšek Ondřej
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record