Show simple item record

Presentation of cartographic outputs of processed archival material for selected chateaux in the South Moravian Region

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorŠípková Michaela
dc.date.accessioned2016-10-17T08:46:23Z
dc.date.available2016-10-17T08:46:23Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-595687047705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66399
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zámeckými objekty Kunštát a Lysice v Jihomoravském kraji. Cílem práce je prezentace kartografických výstupů. Pro zpracování byl proveden archivní průzkum s požadavkem shromáždit mapové, plánové, obrazové i popisné podklady ke sledovaným objektům a souvisejícím panstvím. Vybrané mapové podklady byly vektorizovány. Mezi tyto podklady patří povinné císařské otisky map stabilního katastru a Státní mapa odvozená 1 : 5 000. Dalším úkolem je vytvoření znakového klíče, který je využit při tvorbě map panství. Na základě získaných materiálů jsou vytvořeny přehledné mapy panství. Stěžejním výstupem a naplněním celé práce je vizualizace zpracovaných map a ostatních výstupů na informačním panelu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with chateaux Kunštát and Lysice in the South Moravian Region. The aim of this thesis is the presentation of cartographic outputs. For the processing was made archival survey with the requirement to collect maps, plans, picturial and descriptive data to processed chateaux and surrounding manors. Selected maps were vectorized. These includes Imperial Imprints of the stable cadastre and State map derived 1 : 5 000. The next task was the creation of the map key which was used to the creation of maps manor. Based on collected data are created maps manor. The main output and fulfilling of the thesis is the visualization of processed maps and other outputs on the information panel.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectZámek, vektorizace, znakový klíč, mapa panství, prezentace výstupů, Kunštát, Lysicecze
dc.subjectChateau, vectorization, map key, map manor, presentation of outputs, Kunštát, Lysiceeng
dc.titlePrezentace kartografických výstupů ze zpracovaných archivních materiálů pro vybrané zámecké objekty v Jihomoravském krajicze
dc.titlePresentation of cartographic outputs of processed archival material for selected chateaux in the South Moravian Regioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.contributor.refereeJanata Tomáš
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record