Show simple item record

Prague, Nebušice - west

dc.contributor.advisorMužík Jan
dc.contributor.authorPospíchal Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:44:49Z
dc.date.available2016-10-17T08:44:49Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-595686986505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66363
dc.description.abstractŘešené území se nachází v západní rozvojové oblasti obce Nebušice. Diplomová práce prohlubuje myšlenky utvářené v předdiplomové práci a dává jim jasnější rysy a formu. Práce se zaměřuje na centrální část struktury, definované předdiplomovým projektem, ketrá přímo navazuje na stávající strukturu obce a nachází se ve specifických terénnch podmínkách. Do řešení je zahrnuto i nově navrhované lokální centrum se zastávkou MHD a přilehlím parkem. Cílem práce je vytvořit urbanistickou studii, která ukáže možný rozvoj obce v daném území. Nastiňuje pricipy rozvoje obce, možné postupy a koncepce, tak aby byla zachována a podpořena jedinečnost území a sounáležitost obyvatel s prostředím. Umožní utváření sousedkých vztahů a funkční komunity a dojde vytvoření kvalitního obytného prostředí, které přirozeně naváže a doplní stávající strukturu obce.cze
dc.description.abstractArea of this project is located in a wester part of Nebušice, which is one of Prague district. The diploma thesis refine a pre-diplom project ideas and make them more real and detailed. This project is focus on central part of the pre-diploma project which has direct connection to current urban structure of the Nebušice. This part has specific terrain conditions. The project contains new local center includes new bus station for inner city transport and this area also icludes new local park. The main goal of this work is to create an urban studie which show possible development in this area. This work also shows and present idea show to keep this location unige and shows how to design new residential district for people and for their satisfied lifes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectNebušice, rozvoj obce, obytná zástavba, urbanistická studiecze
dc.subjectNebusice, residential district, district development, urban studieeng
dc.titlePraha, Nebušice - západcze
dc.titlePrague, Nebušice - westeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeCach Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record