Show simple item record

Methodology introducing innovative ironment to the manufacturing officedc.contributor.advisorRejf Libor
dc.contributor.authorRichter Milan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:43:16Z
dc.date.available2016-10-17T08:43:16Z
dc.date.issued2016-07-29
dc.identifierKOS-595414919005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66308
dc.description.abstractPředmětem Diplomové práce " Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie" je získání přehledu o inovativních prostředích v dalších podnicích a vybudování základů k postupnému budoucímu vytváření inovativního prostředí v oddělení technologie společnosti Doosan Bobcat. V první části práce bude do podrobna rozebrána teorie potřebná k získání základního povědomí o inovativním prostředí a metodách práce v něm. V druhé části práce bude proveden návrh opatření, které bude nutné zavést do praxe. Bude proveden návrh inovativního workshopu, návrh změn v pracovním prostředí kanceláře a přilehlé zasedací místnosti a také návrh metody hodnocení efektivity inovačního prostředí.cze
dc.description.abstractThe subject of thesis "Methodology introduction of innovative environmental technologies to the office" is an overview of innovative environments in other companies and build the foundations to a gradual creation of an innovative environment in the department of technology of Doosan Bobcat. The first part will be discussed in detail in theory required to obtain a basic awareness of the environment and innovative methods of work in it. In the second part will be implemented draft measures which must be put into practice. A proposal will be made of an innovative workshop, a draft of changes in the office environment and adjacent meeting rooms and draft methods effectiveness of the innovation environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectInovace, kreativita, pracovní tým, pracovní prostředí, implementace, efektivita, konkurenceschopnost, hodnocenícze
dc.subjectInnovation, creativity, team work, work environment, implementation, efficiency, competitiveness, evaluationeng
dc.titleMetodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologiecze
dc.titleMethodology introducing innovative ironment to the manufacturing officeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-08
dc.contributor.refereeNěmec Přemysl
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record