Show simple item record

Proposing Measures to Minimize Traffic Noise on the Town Mýto

dc.contributor.advisorNeubergová Kristýna
dc.contributor.authorKreuzer Tomáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:42:53Z
dc.date.available2016-10-17T08:42:53Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifierKOS-595413610905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66294
dc.description.abstractCílem této práce je nalezení vhodného řešení problému s nadměrným hlukem z dopravy na průtahu městem Mýto. V řešení je využito znalostí získaných z terénního měření, které bylo provedeno v rámci bakalářské práce. Navrhovaný akustický stav ve městě je modelován v softwaru CadnaA. Nalezené řešení zajišťuje efektivní snížení hladiny hluku na průtahu městem pomocí vybraných konkrétních protihlukových opatření. Výsledky této práce mohou být užitečné pro představu, jak lze řešit problematiku s nadměrným hlukem z dopravy na průtazích obcí a měst.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to find out a suitable solution of excessive traffic noise on the through road in the town Mýto. The knowledge gained from the outdoor measurement made in bachelor thesis is used in the solution. The suggested acoustic condition in the town is simulated in the CadnaA software. The suggested solution provides the effective noise abatement using particular measures against noise. The results of this thesis can be helpful for the vision of how to solve problems with excessive traffic noise on through roads of cities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectHluk, hluk v dopravě, výpočet hluku, modelování hluku v softwaru CadnaA, snižování hluku.cze
dc.subjectNoise, noise in traffic, noise calculation, simulating of traffic noise in CadnaA software, noise abatement.eng
dc.titleNávrh opatření k minimalizaci hluku z dopravy na město Mýtocze
dc.titleProposing Measures to Minimize Traffic Noise on the Town Mýtoeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeMatoušek Aleš
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record