Show simple item record

Comparison of the stamping processes steel and aluminum materials.

dc.contributor.advisorTatíček František
dc.contributor.authorStejskal Jiří
dc.date.accessioned2016-10-17T08:42:43Z
dc.date.available2016-10-17T08:42:43Z
dc.date.issued2016-08-10
dc.identifierKOS-595411788605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66287
dc.description.abstractDiplomová práce v teoretické části obsahuje popis procesů při výrobě výlisku v automobilovém průmyslu. Dále také technologii výroby výlisku a popis materiálů pro výrobu výlisku v automobilovém průmyslu. V praktické části je uvedeno porovnání výroby výlisku pro ocelový materiál HX 180 BD a hliníkovou slitinu AlMg3. Porovnání výroby výlisku je jak za pomoci numerické simulace, tak experimentem na reálném zkušebním nástroji. Výsledky jsou porovnány vizuálně, pomocí křivek vtažení a systému Argus. Odchylky experimentu od simulací jsou komentovány v závěru.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis in theoretical part contains a description of the processes in the production of stamping in the automotive industry. Furthermore, the technology of stamping, and description of materials for stamping in automotive industry. In the practical part is stated a comparison of stamping for steel material HX 180 BD and aluminum alloy AlMg3. Comparison of stamping is both aid of numerical simulation and experiment on a real testing tool. Results are compared visually by drawing the curve and the system Argus. Deviations of experiment and the simulation are commented in conclusion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTažení, automobilový výlisek, simulace tvářecího procesu, AutoForm, systém Argus.cze
dc.subjectStamping process, automotive compact, forming process simulation, AutoForm, system Argus.eng
dc.titlePorovnání výroby výlisku ocelového a hliníkového materiálucze
dc.titleComparison of the stamping processes steel and aluminum materials.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeDvořák Milan
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record