Show simple item record

Surface finishing technologies of aircraft production components

dc.contributor.advisorPitrmuc Zdeněk
dc.contributor.authorNovotný Miroslav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:41:54Z
dc.date.available2016-10-17T08:41:54Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifierKOS-595143219205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66260
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na povrchovou vrstvu součástí letecké výroby. Popisuje integritu povrchu a technologie dokončování povrchu z pohledu jeho zpevňování a zbytkových napětí. Experimentální část je zaměřena na vzorky z titanové slitiny s třemi druhy dokončení. Zjišťuje zbytkové napětí, mikrotvrdost, drsnost a rozměrové deformace.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the surface layer of part of aircraft production. It describes the surface integrity and surface finishing technology from the perspective of hardening and residual stresses. The experimental part is focused on samples from titanium alloy with three types of surface finishing. It detects residual stresses, micro-hardness, roughness and shape deviations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectIntegrita povrchu, titanová slitina, Ti6Al4V, zbytkové napětí, shot peening, laser peening, tryskání, mikrotvrdostcze
dc.subjectSurface integrity, titanium alloy, Ti6Al4V, residual stress, shotpeening, laserpeening,eng
dc.titleTechnologie dokončování součástí letecké výrobycze
dc.titleSurface finishing technologies of aircraft production componentseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-06
dc.contributor.refereeBrajer Jan
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record