Show simple item record

Marketing Plan of Student Union ČVUT

dc.contributor.advisorJoudalová Barbora
dc.contributor.authorVrabčeková Monika
dc.date.accessioned2016-10-17T08:41:30Z
dc.date.available2016-10-17T08:41:30Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifierKOS-593779845405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66247
dc.description.abstractCílem této diplomové práce s názvem "Marketingový plán pro studentskou unii ČVUT" je na základě zrealizovaného arketingového výzkumu navrhnout marketingový plán pro Studentskou unii ČVUT. V rámci marketingového plánu jsou provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a navrženy dvě nové aktivity pro studenty ČVUT. Práce obsahuje dvě části, a to část eoretickou a praktickou. V rámci teoretické části jsou vymezeny všechny nezbytné pojmy, kterými jsou marketingový výzkum, marketingový plán a marketingový mix. Praktická část je tvořena na základě teoretické části. Její náplní je marketingový výzkum, který zkoumá postoje studentů ČVUT k akcím pořádané Studentskou unií ČVUT. Na základě výsledků marketingového výzkumu je sestaven marketingový plán obsahující jak analýzy okolí organizace, tak marketingový mix služeb.cze
dc.description.abstractThe aim of this Master's thesis called "Marketing Plan of the CTU Student Union" is to design a marketing plan for the Student Union of CTU based on the marketing research. As a part of the marketing plan, internal and external analysis is performed and two new activities for students of CTU are proposed. The thesis is divided into two parts. The theoretical part covers all the necessary concepts such as marketing research, marketing plan and marketing mix. The practical part is formed on the basis of the theoretical part. It is focused on marketing research, which examines the attitude of CTU students about events organized by the CTU Student Union. The marketing plan, including external and internal analysis and marketing mix, is created based on the results of marketing research elaborated within this thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectmarketing, marketingový výzkum, marketingový plán, marketingový mix - 7P, Studentská unie ČVUTcze
dc.subjectMarketing, Marketing Research, Marketing Plan, Marketing Mix - 7P, Student Union CTUeng
dc.titleMarketingový plán pro Studentskou unii ČVUTcze
dc.titleMarketing Plan of Student Union ČVUTeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-22
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record