Show simple item record

Study of Traffic Solution in Trutnov - Dolní Předměstí

dc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorVlasák Marek
dc.date.accessioned2016-10-17T08:40:30Z
dc.date.available2016-10-17T08:40:30Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-591877075805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66222
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zhodnocení stavu vybraných křižovatek v Trutnově. Obsah práce podává přesnější informace o jejich nedostatcích, hrozbách a možných úpravách, které by vedly k jejich eliminaci. Teoretická část se zabývá metodami výpočtu kapacity průsečných, stykových i okružních křižovatek. Praktická část, opírající se o část teoretickou, nabízí statistické shrnutí nehodovosti v dané lokalitě ve formě písemné i grafické, dále představuje konkrétní návrhy úprav a zhodnocení jejich vhodnosti. Práci pro názornost doplňují tabulky, obrázky a grafy.cze
dc.description.abstractThe subject of this master's thesis is to evaluate the status of the selected intersections in Trutnov. The content of the work gives more accurate information about their weaknesses, threats and possible adjustments that would lead to their elimination. The theoretical part deals with the methods of the capacity evaluation of T-intersections, transversal intersection and roundabouts. The practical part, based on the theoretical part, offers statistical summary of accidents in the area in the form of written and graphic, also represents concrete modification proposals and assess their suitability. Thesis is complemented by the tables, figures and graphs for better illustration.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectbezpečnost dopravy, pozemní komunikace, dopravní nehody, křižovatky, okružní křižovatky, zóna 30, místní komunikace, dopravní průzkumy, analýza křižovatky, prvky ke snižování nehodovosti, dělící ostrůvky, Trutnovcze
dc.subjecttraffic safety, roads, traffic accidents, crossroads, roundabouts, tempo 30, local roads, traffic surveys, analysis of crossroads, elements to reduce accidents, dividing islands, Trutnoveng
dc.titleStudie řešení dopravy v Trutnově - Dolním Předměstícze
dc.titleStudy of Traffic Solution in Trutnov - Dolní Předměstíeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeCihlář Jiří
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record