Show simple item record

Plasma Surface Treatment of Polymer Macro Fibers Used as Reinforcement in Concrete Constructions

dc.contributor.advisorTesárek Pavel
dc.contributor.authorBartošová Lucie
dc.date.accessioned2016-10-17T08:36:34Z
dc.date.available2016-10-17T08:36:34Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864998905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66130
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá charakterizací změn mechanických a fyzikálních vlastností povrchově modifikovaných polymerních vláken. Vlákna BeneSteel (směs PP a PE) a Concrix (polyolefiny) byla upravena plazmatickým výbojem v kyslíkové atmosféře za účelem zvýšení jejich smáčivosti vodou a soudržnosti s cementovou matricí. Práce na základě studia pramenů pojednává o současném stavu problematiky povrchových úprav polymerních vláken a o plazmatických modifikacích. Na modifikovaných vláknech byly provedeny mechanické a fyzikální experimenty pro odhalení dosažených změn. Přímá optická metoda byla použita pro stanovení změny povrchové smáčivosti. Měřeny byly velikosti kontaktních úhlů na jednotlivých vláknech ponořených ve vodě. Změna morfologie povrchu byla zkoumána elektronovou mikroskopií (SEM). Dále byla vlákna podrobena tahovým zkouškám a zkouškám soudržnosti s cementovou matricí. Konkrétně byly provedeny pull out testy vláken z cementové pasty a zkouška tahu za ohybu betonových těles s rozptýlenou vláknitou výztuží. Provedené experimenty prokázaly značně pozitivní vliv na zvýšení soudržnosti vláken s cementovou matricí.cze
dc.description.abstractPresented bachelor thesis deals with a changes characterization of mechanical and physical properties of plasma surface treated fibers. In order to improve surface wettability by water and cohesion with cement matrix, fibers BeneSteel (composed from PP and PE mixture) and Concrix (polyolefin) were treated by coupled oxygen plasma. Based on theoretical study of science literature, the bachelor thesis discusses the current state of surface treatments and plasma modifications. Mechanical and physical experiments were carried out to determine achieved changes. A direct optical method was used as a proper indicator of fiber surface wettability by water. Contac angles were measured on each fiber submerged into water. Morphology changes were observed by SEM. Next, the fibers were subjected to tensile strength and fiber/matrix cohesion tests. Concretely, fiber pull out tests from cement matrix and bending strength tests of concrete composites reinforced with dispersed fibers were realized. The provided experiments showed the significantly positive influence of fiber/matrix cohesion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMakrovlákna, plazma, smáčivost povrchů, kontaktní úhel, kompozitní materiálycze
dc.subjectMacrofibers, plasma, wettability, contact angle, compositeseng
dc.titlePlazmatické povrchové modifikace polymerních makro vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcíchcze
dc.titlePlasma Surface Treatment of Polymer Macro Fibers Used as Reinforcement in Concrete Constructionseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereePadevět Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record