Show simple item record

Design of interactive form for wheelchair accessibility mapping

dc.contributor.advisorKrčál Jan
dc.contributor.authorSoldát Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:33:10Z
dc.date.available2016-10-17T08:33:10Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-587864879005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66057
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou návrhu interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze technických prostředků, operačních systémů a současnému stavu mapování. Následná část je věnována návrhu a tvorbě elektronické verze formuláře v operačním systému Android.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the problems of design an interactive form for mapping accessibility. The first two chapters are focused on analysis of technical tools, operating systems and current mapping situation. The subsequent section is devoted to design and creation an electronic version of form in the Android operating system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMapování bezbariérovosti, interaktivní formulář, Android, Java, XMLcze
dc.subjectMapping accessibility, interactive form, Android, Java, XMLeng
dc.titleNávrh interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosticze
dc.titleDesign of interactive form for wheelchair accessibility mappingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeTichý Jan
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record