Show simple item record

Babylon: Self-organizing parametric model of an ancient citydc.contributor.advisorRichtr Radek
dc.contributor.authorLaube Daniel
dc.date.accessioned2016-10-17T08:29:39Z
dc.date.available2016-10-17T08:29:39Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifierKOS-587864665705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65996
dc.description.abstractPráce se zabývá vytvořením a vizualizací samoorganizujícího se modelu města (Babylonu), s možností využití ve strategické hře, tematicky zasazené do období stavby Babylonské věže. Vytvořený model je optimalizován pomocí evolučního algoritmu. Na základě uživatelem definovaných, nebo náhodných vstupních podmínek (terén města, ekonomické podmínky, počasí), probíhá proces vývoje města, jež je možné ovlivňovat. Vývoj města je řízen samoučícím se modelem reagujícím na zásahy uživatele. Výsledkem je vizualizace celého učícího procesu a zásahů uživatele vhodnou formou, vzhledem k záměru vytvoření strategické hry. Model je vytvořen v prostředí herního enginu Unity 5.cze
dc.description.abstractThis paper is about creation and visualization of self-organizing model of city (Babylon) with possibility of use in strategic game set into era of Babylon tower construction. Created model is optimized using evolution algorithms. Based on user defined or random input conditions (terrain, economical conditions, weather) runs process of city development which can be affected by user. Development of city is managed by self learning model which reacts to users actions. Result is suitable visualization of learning process and users actions considering its purpose to be part of strategic game. Model is created using environment of game engine Unity 5.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectUnity, umělá inteligence, virtuální model města, vizualizace, genetický algoritmus, evoluční výpočetní technikycze
dc.subjectUnity, artificial intelligence, virtual model of city, visualization, genetic algorithm, evolution computation techniqueseng
dc.titleBabylon: Samoorganizující se parametrický model starověkého městacze
dc.titleBabylon: Self-organizing parametric model of an ancient cityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeChludil Jiří
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record