Show simple item record

Study of Improving Road Safety in Selected Area in City Prague 6

dc.contributor.advisorKocourek Josef
dc.contributor.authorPlášil Michal
dc.date.accessioned2016-10-17T08:26:59Z
dc.date.available2016-10-17T08:26:59Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-587864485105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65954
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Studie zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vybrané oblasti v Praze 6" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů (rychlosti, intenzity) a vyhledat rizika nejen z hlediska automobilové dopravy, ale i z hlediska nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a porovnání stávající situace s technickými dokumenty dříve zpracovaných záměrů. Na základě této analýzy navrhnout optimalizaci stavebně technického řešení na úseku ulice Evropské a okolí nejen dle ČSN 736110, ale také podle moderních trendů zklidňování dopravy, včetně dopravního značení v souladu s vyhláškou.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Study to increase road safety in selected areas in Prague 6" is to analyze the current situation together with implementation of traffic surveys (speed, intensity) and look for risk not only in terms of automobile traffic, but also in terms of vulnerable road users and compared the current situation technical documents previously elaborated plans. Based on this analysis, design optimization of construction and technical solutions in the field of European streets and around not only according to ČSN 73 6110, but also by modern trends calming traffic, including traffic signs in accordance with these regulations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMěstská část Praha - Dejvice, ulice Evropská, Šárecká, Gymnasijní, dopravní průzkum, intenzita, kapacita, nehody, prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.cze
dc.subjectThe City of Prague Dejvice, European, Šárecká, Gymnazijní, traffic surveys, intensity, capacity, accidents, elements for people with reduced mobility, capacity, accidents, elements for person with reduced mobility.eng
dc.titleStudie zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vybrané oblasti v Praze 6cze
dc.titleStudy of Improving Road Safety in Selected Area in City Prague 6eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-15
dc.contributor.refereeTesař Milan
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record