Show simple item record

Material defect localization based on geodesic curvesdc.contributor.advisorKůs Václav
dc.contributor.authorGális Petr
dc.date.accessioned2016-10-17T08:23:59Z
dc.date.available2016-10-17T08:23:59Z
dc.date.issued2016-08-05
dc.identifierKOS-587864249405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65897
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá postavením základů matematického modelu lokalizace akustické emise a problémem numerického výpočtu geodetických křivek na modelech reálných těles. Pro tento účel jsou implementovány metoda sítí, metoda Newton-Raphson a metoda funkcionální iterace. Dále jsou vyvíjeny a testovány optimalizační algoritmy pro zrychlení výpočtu geodetických křivek a způsoby výpočtu v případě, že povrch tělesa obsahuje obstrukci. Práce se také zabývá rešeršním zpracováním diferenciální geometrie ve 3D.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the set up of foundations of the mathematical model of localization of acoustic emission and the matter of calculation of geodesic curves on models of real bodies. For this purpose nite dierence method, Newton-Raphson method and functional iteration method are implemented. Furthermore optimalization algorithms to quicken the computation of geodesic curves and means of computations, in the case that the surface contains an obstruction, are developed. The thesis also deals with the search of dierintial geomtery in R3.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectAkustická emise, Christoffelovy symboly, diferenciální geometrie, geodetická křivka, metoda Newton-Raphson.cze
dc.subjectAcoustic emission, Christoffel symbols, dierential geometry, geodesic curves, Newton-Raphson methodeng
dc.titleLokalizace materiálových defektů založená na geodetických draháchcze
dc.titleMaterial defect localization based on geodesic curveseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-08-30
dc.contributor.refereeZáveský Michal
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record