Show simple item record

Motorcycle construction for the MotoStudent competition - frame design

dc.contributor.advisorFirst Jiří
dc.contributor.authorRůžička Michal
dc.date.accessioned2016-10-17T08:23:52Z
dc.date.available2016-10-17T08:23:52Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-587864249905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65889
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh rámu a zbytku podvozku silničního závodního motocyklu pro soutěž MotoStudent 2016. Práce obsahuje stručnou rešerši motocyklových rámů, podrobná technická pravidla soutěže a jako stěžejní část je popis navrženého rámu pro náš prototyp. Motocykl je navržen v souladu s pravidly soutěže MotoStudent. Vývoj rámu probíhal dříve než výroba a proto je možné, že výsledný zhotovený rám se bude mírně lišit od návrhu, ale koncept bude zachován.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis is design of frame and rest of the chassis for road racing motorcycle for MotoStudent 2016 competition. This work contains a brief search of motorcycle frames, detailed technical rules of the competition and as crucial part is description of the proposed frame of our prototype. Motorcycle is designed in accordance with the rules of the competition MotoStudent. Development of the frame took place before production, so it's possible that the finished frame will vary slightly from the proposal, but the concept will be retained.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMotoStudent, motocykl, silniční závodní motocykl, rám, kyvná vidlice, vývoj, návrh, konstrukce, prototyp, podvozek, Moto3, Honda CBR 250 Rcze
dc.subjectMotoStudent, motorcycle, road racing motorcycle, frame, swingarm, development, design, construction, prototype, chassis, Moto3, Honda CBR 250 Reng
dc.titleKonstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - návrh rámucze
dc.titleMotorcycle construction for the MotoStudent competition - frame designeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeMolcar Martin
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record