Show simple item record

Optimisation of cutting conditions at selected workpiece

dc.contributor.advisorMádl Jan
dc.contributor.authorKraus Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:20:20Z
dc.date.available2016-10-17T08:20:20Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifierKOS-587864200005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65814
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá procesem optimalizace řezných podmínek konkrétní součásti vyráběné ve vybraném podniku. Cílem práce je vyhodnocení výroby a návrh ekonomického zlepšení parametrů výroby. V první části jsou popsány zásady optimalizace řezných podmínek, v následující kapitole je práce zaměřena na konkrétní optimalizační úkol. Závěr práce se věnuje zhodnocením zvolené varianty a návrhem změn ve výrobním procesu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focusing on optimization process of cutting condition at selected workpiece in real manufacturing company. The aim is to evaluate the production and design of economic improvement process parameters. The first part describes the principles of optimizing cutting conditions, the following chapter is aimed at the specific optimization task. The conclusion deals with the evaluation of the selected variant and the technologic changes in the production process.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectoptimalizace obráběcího procesu, optimalizace řezných podmínek, optimální trvanlivost nástroje, soustruženícze
dc.subjectoptimization of machining processes, optimization of cutting speed, optimal tool life, turningeng
dc.titleOptimalizace řezných podmínek u vybrané součásticze
dc.titleOptimisation of cutting conditions at selected workpieceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-07
dc.contributor.refereeRázek Vítězslav
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record