Show simple item record

Study of the use of former pond in the area of Líšno castle

dc.contributor.advisorDavid Václav
dc.contributor.authorSouček Jiří
dc.date.accessioned2016-10-17T08:20:13Z
dc.date.available2016-10-17T08:20:13Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-587864181605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65812
dc.description.abstractSmyslem a cílem této bakalářské práce bylo vypracovat studii využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšno. Byly navrženy tři typy řešení. První typ řešení předpokládá vytvoření tůněk a rybníčků jako výsledek kompromisu mezi přírodně blízkým řešením a technickým řešením. Tento typ řešení obsahuje vícero variant řešení, zejména co se napájení soustavy tůněk týče. Druhý typ řešení předpokládá částečné obnovení rybníku zaniklého koncem 18. století. Třetí typ řešení je kombinací prvních dvou typů řešení, tedy kombinace tůní a menšího rybníku. Součástí práce je fotodokumentace současného stavu území, situační výkresy navrhovaných řešení a vyčíslení předpokládaných nákladů jednotlivých variant.cze
dc.description.abstractThe purpose and objective of this work was to develop a land use study of the defunct pond in the castle grounds Líšno. They were designed three types of solutions. The first type of solution presupposes the creation of pools and ponds as a result of a compromise between natural-close solutions and technical solutions. This type of solution contains several alternative variants, particularly as regards the supply system pools. The second type of solution assumes a partial restoration of the pond extinct in the late 18th century. The third type of solution is a combination of the first two types of solutions, namely a combination of pools and small pond. The work includes photographs of the current condition of the area, situational drawings of proposed solutions and quantification of expected costs of the various options.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectstudie, tůně, rybník, vodohospodářské řešenícze
dc.subjectstudy, pond, pool, water studyeng
dc.titleStudie využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšnocze
dc.titleStudy of the use of former pond in the area of Líšno castleeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeDočkal Martin
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record