Show simple item record

The study of migration patency of the weir on Otava river in the town of Katovicedc.contributor.advisorKoudelka Petr
dc.contributor.authorVavruška Vít
dc.date.accessioned2016-10-17T08:17:15Z
dc.date.available2016-10-17T08:17:15Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864148205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65748
dc.description.abstractZadáním bakalářské práce je zpracovat možnosti migračního zprůchodnění jezu v Katovicích na řece Otavě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii zprůchodňování jezu a migračních překážek. Je zde rozebíráno provádění rybích přechodů a jejich částí. Druhá část je pojata technicky a zabývá se konkrétní lokalitou, variantami řešení a jejich návrhem. Cílem práce je vytvořit variantu, která umožní co nejefektivnější obousměrnou migraci vodních živočichů. V jedné variantě je také navrhnuta sportovní propusť, která umožní průjezd malým sportovním plavidlům. V potaz řešení variant je brána i architektonická a ekonomická stránka projektu, ta je zhodnocena na konci každého řešení. Závěrem práce je vyhodnocení nejvýhodnější varianty pro provedení v dané lokalitě..cze
dc.description.abstractEntering the work is to process migration options patency weir in Katovice on the Otava River . The work is divided into two parts . The first part focuses on the theory patency weir and migration barriers. There is dismantled implementation of fish ladders and its parts. The second part is conceived technically and addresses the specific location of various solutions and their design . The aim is to create an option that will enable the most effective two-way migration of aquatic animals. In a variant, it is also designed sports pass filter that allows passage of small sports vessels . The account solution variant is the gate and architectural and economic aspects of the project , that is evaluated at the end of each solution. Finally, work is to evaluate the best options for implementation in the locality.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectjez, Katovice, rybí přechod, zprůchodnění jezu, zprůchodnění migrační překážky,cze
dc.subjectwier, Katovice, fish ledder, fishway, fish pass, fish steps, clearing of migration barriereng
dc.titleStudie migračního zprůchodnění jezu na řece Otavě v obci Katovicecze
dc.titleThe study of migration patency of the weir on Otava river in the town of Katoviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeDavid Václav
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record