Show simple item record

Comparison of dynamic and segmental technique of intensity modulated radiation therapy

dc.contributor.advisorHanušová Tereza
dc.contributor.authorCupal Lukáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:15:33Z
dc.date.available2016-10-17T08:15:33Z
dc.date.issued2016-07-07
dc.identifierKOS-587864127605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65711
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na klinické a časové porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT). Zatímco optimalizace fluence záření v plánovacím systému Eclipse je pro dynamickou i segmentační techniku shodná, odlišnost se nachází ve způsobu dodání dávky. Důležitým úkolem je zjistit, zda má některá z metod výrazná pozitiva či negativa oproti druhé. Teoretická část práce prezentuje výsledky několika studií, které se věnovaly podobnému srovnání, a důležitým algoritmům plánovacího systému Eclipse. V části praktické je uveden postup při tvorbě klinického plánu v tomto systému a prezentace vlastních výsledků z několika plánů. Tyto výsledky se obecně shodovaly se závěry jiných studií. Při použití deseti a více stupňů intenzity vykazuje segmentační technika rovnocennou dávkovou distribuci jako technika dynamická. Zatímco pro dodání dávky segmentační technikou je potřeba mnohem méně monitorovacích jednotek, doba ozařování je výrazně delší, v extrémním případě téměř dvojnásobná, v porovnání s technikou dynamickou.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the clinical and time comparison of dynamic and segmental technique of intensity modulated radiation therapy (IMRT). While the optimization of fluence is identical for both techniques in the Eclipse treatment planning system, there is a difference in the dose delivery. An important objective is to find out pros and cons of these techniques. The theoretical part of the thesis presents the results of several researches on this issue and also describes important algorithms of the Eclipse treatment planning system. In the practical part the creation of a clinical plan is delineated and then it presents the results of several plans created by myself. In general, these results match the conclusions of other researches. The segmental technique shows an equivalent dose distribution as the dynamic one, if at least ten intensity levels are used. In comparison with the dynamic IMRT, the segmental technique needs much less monitor units for the dose delivery, but the treatment time is significantly longer, the segmental technique requires twice as much time in extreme cases.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectIMRT, Sliding window, Step-and-shoot, kritické orgány, dávková distribucecze
dc.subjectIMRT, Sliding window, Step-and-shoot, organs at risk, dose distributioneng
dc.titlePorovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazkucze
dc.titleComparison of dynamic and segmental technique of intensity modulated radiation therapyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-08-30
dc.contributor.refereeHorová Simona
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record