Show simple item record

Reconstruction of Heating System in a Semi-Detached House

dc.contributor.advisorBoháč Jindřich
dc.contributor.authorČesák Martin
dc.date.accessioned2016-10-17T08:13:40Z
dc.date.available2016-10-17T08:13:40Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifierKOS-587864105605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65673
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší rekonstrukci vytápění řadového dvojdomu. Byly ověřeny tepelně technické parametry stavebních konstrukcí a případně doplněny vhodnými stavebními konstrukcemi, aby splnily normu ČSN 73 0540-2/2011. Pro rodinný dům byly vypočítány tepelné ztráty dle normy ČSN EN 12831. Následoval návrh kondenzačního zdroje tepla a otopných těles navržené na teplotní spád 55/40 [°C]. Pro rodinný dům byla spočítána potřeba tepla na vytápění a na přípravu teplé vody a navržen zásobník. Závěrem bylo provedeno finanční zhodnocení a návrat investic.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dedicated to a heating construction of a semi-detached house. Technical heating parameters of engineering construction have been verified and updated with suitable engineering constructions in order to comply with the standard ČSN 73 0540-2/2011. Thermal losses have been calculated for this house in accordance with standard ČSN EN 12831. Moreover, a condensation heat source and heating bodies have been designed for temperature gradient 55/40 [°C]. Finally, a heat demand for heating and warming up water has been calculated and a warming up water tank has been designed. In conclusion, financial assessment has been performed and investment return has been determined.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectRekonstrukce vytápění řadového dvojdomu, technické, konstrukce, dům, tepelné ztráty, kondenzační kotel, otopná tělesa, teplota, teplotní spád, zásobník, teplá voda, regulace, investice, zdroj tepla,cze
dc.subjectReconstruction of heating system in a semi - detached house, technical, construction, house, thermal losses, condensation heat source, heating bodies, temperature, temperature gradient, water tank, warming up water, regulation, investment, heating sourceeng
dc.titleRekonstrukce vytápění řadového dvojdomucze
dc.titleReconstruction of Heating System in a Semi-Detached Houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-06
dc.contributor.refereeBašta Jiří
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record