Show simple item record

Thermal spray in mechanical engineering

dc.contributor.advisorDrašnar Petr
dc.contributor.authorZahradníček Lukáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:11:54Z
dc.date.available2016-10-17T08:11:54Z
dc.date.issued2016-08-12
dc.identifierKOS-571673082305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65628
dc.description.abstractTeoretická část této bakalářské práce se zabývá rozborem problematiky žárových nástřiků, kde jsou uceleně popsány vlastnosti žárových nástřiku, jejich princip a struktura. Dále se práce věnuje porovnání vybraných metod metalizace a je popsán technologický postup vytváření žárového nástřiku. Experimentální část práce je věnována metodě žárového nástřiku elektrickým oblouku s různými přídavnými materiály, na které jsou dále naneseny nátěrové hmoty. Je zde zkoumána přilnavost metalizovaného povlaku v závislosti na vybraných přídavných materiálech a to Zn, Al, a Zn/An a s tím spojené měření tloušťky povlakovaného systému. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky zkoušek a jejich technicko-ekonomické zhodnocení.cze
dc.description.abstractThe theoretical part of the Bachelor Thesis therein deals with problems relating to thermal spray coating and describes characteristic features of thermal spray coating, and their principles and structure in a complex way. In addition, this Thesis focuses on comparison of selected thermal spraying methods and description of the technological procedure to create such thermal spraying coating. The experimental part targets at thermal spraying method by electric arc with different additional materials which consequently painting materials are applied on. Particularly, sprayed coating adhesion depending on selected additional materials such as Zn, Al, and Zn/An is examined together with measurement of coating system thickness. The test results and their technical and economical evaluation are assessed at the end of this Thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectžárový nástřikmetalizace Zn, Al, Zn/Alpředúpravapřilnavostcze
dc.subjectThermal sprayingThermal spraying by Zn, Al, Zn/AlPreliminary treatmentAdhesioneng
dc.titleŽárové nástřiky ve strojírenstvícze
dc.titleThermal spray in mechanical engineeringeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeSedláček Alexander
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record