Show simple item record

School demonstrator of microgravity conditions

dc.contributor.advisorKousal Jaroslav
dc.contributor.authorSatke Daniel
dc.date.accessioned2016-10-17T08:08:30Z
dc.date.available2016-10-17T08:08:30Z
dc.date.issued2016-08-05
dc.identifierKOS-571673042005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65557
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem je pádová věž o třech výškových konfiguracích a s dobou trvání mikrogravitace od přibližně 500 ms do 850 ms a její kvalitou do 0,1 g. Navrhnutá konstrukce z HT trubek se i přes svoji nižší tuhost osvědčila. Při pádech z větších výšek se odpor vzduchu stává již nezanedbatelným, a proto je tato věž vhodná především k demonstračním účelům. Konstrukce je z běžně dostupných materiálů a je snadno realizovatelná za několik tisíc Kč.cze
dc.description.abstractSubject of this bachelor thesis is a design and construction of simple, portable and cheap drop tower for demonstrational purposes with a duration of microgravity up to 1 s. As an inspiration served already existing small drop towers. Result is a drop tower with three height configurations and duration of microgravity from approximately 500 ms to 850 ms and its quality up to 0,1 g. Designed structure from HT pipes despite its lower stiffness proved successful. During drops from greater heights is the aerodynamic drag becoming not negligible and therefore is this drop tower suitable mainly for demonstrational purposes. Structure is made out of commonly available materials and is easily feasible for several thousand CZK.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPádová věž, Mikrogravitace, Výuka a popularizace vědycze
dc.subjectDrop tower, Microgravity, Teaching and popularization of scienceeng
dc.titleŠkolní demonstrátor podmínek mikrogravitacecze
dc.titleSchool demonstrator of microgravity conditionseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-08
dc.contributor.refereeKučera Jaromír
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record