Show simple item record

Excitation unit for orthogonal fluxgate with dc bias flipping

dc.contributor.advisorButta Mattia
dc.contributor.authorCoroli Iurie
dc.date.accessioned2016-06-23T01:47:53Z
dc.date.available2016-06-23T01:47:53Z
dc.identifierKOS-587864896005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65316
dc.description.abstractAbstrakt Cílem této práce je navrhnout systém pro potlačení offsetu a jeho teplotního posunu ortogonálního fluxgate sensoru ve fundamentálním modu. Obvykle offset je velký, nestabilní a má nezanedbatelný teplotní posun, kvůli tomu vzniká nízkofrekvenční šum. V této práce bude navrhnut systém, který periodický mění polaritu budicích AC a DC proudů pro řešení úkolu práce. Avšak měnicí polarita vyvolává přechodové jevy a vysokofrekvenční šum. Tento problém bude řešen pomoci digitálního zpracování signálů tím že vynecháme z přijímaných dat první periodu po přepnutí polarity. Dokázali jsme dosáhnout veličiny termálního posunu offsetu kolem 0.015 nT/°C při tolerovaném nárůstu úrovně vysokofrekvenčního šumu. Dosazená stabilita offsetu a nízký úroveň šumu lze porovnávat s fluxgate sensory nejvyšší třidy. Takové charakteristiky nebyli nikdy dosažené u levných fluxgate sensorů. Kromě toho sensor použitý při tvořeni práce má nízkou spotřebu, protože byl použit malý budicí proud do 100 mA.cze
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to develop a system for suppression of the offset and its temperature drift in an orthogonal fluxgate in fundamental mode. The offset is gen-erally high, unstable and has a large thermal drift, which results in a large low-frequency noise. We propose a system that periodically flips the polarity of both DC and AC excitation currents to overcome this issue. The polarity flipping however introduces transients and additional noise at larger frequency; we overcome this issue by digital signal processing, excluding the first periods after polarity flipping from integration. We managed to achieve thermal offset variation of about 0.015 nT/°C with tolerable increase of the noise floor at high frequency. The achieved offset stability and low noise floor are comparable to top class available fluxgates. Such combination of characteris-tics has never been achieved on a cheap fluxgate sensor so far. Moreover, we have low power consumption because we use low excitation current below 100 mA and there is no need for expensive electronics.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectOrtogonální fluxgate, přepnutí polarity, nízký úroveň šumu posun offsetu, magnetický sensor, teplotní stabilitacze
dc.subjectOrthogonal fluxgate, polarity flipping, low noise, offset drift, magnetic sensors, temperature stabilityeng
dc.titleBudící jednotka pro feromagnetickou sonducze
dc.titleExcitation unit for orthogonal fluxgate with dc bias flippingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeFoti Guiseppe
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record