Show simple item record

Music genre detection for vinyl mastering

dc.contributor.advisorRund František
dc.contributor.authorBartoš Jaroslav
dc.date.accessioned2016-06-23T01:47:52Z
dc.date.available2016-06-23T01:47:52Z
dc.identifierKOS-587864623605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65310
dc.description.abstractTato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). Nejlepších výsledků je dosahováno pomocí Mel frequency cepstral coefficients (MFCC). Zároveň je navržen alternativní způsob zvýšení úspěšnosti detekce. Na základě výsledků byl vytvořen experimentální systém v prostředí Matlab za použití toolboxu MIRtoolbox. Výstupem systému je pravděpodobnost, s jakou nahrávka patří do každého ze 7 detekovaných žánrů. Rozpoznávanými žánry jsou Rock, Pop, Jazz, Folk, Elektronika, Vážná hudba a Hip hop. Systém byl ověřen na 70 hudebních nahrávkách a bylo dosaženo úspěšnosti 64,3 %.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on automatic music genre detection. It describes basic problematics and most frequently applied priciples. The study concentrates on influence of different parameters when using k -.nearest neighbours model (KNN). The best solutions are achieved by Mel frequency cepstral coefficients (MFCC). Alternative method of increasing success rate of detection is designed too. Based on solutions, an experimental system in Matlab with toolbox MIRtoolbox was created. Output of this system is probability with which the music record belongs to each of 7 detected genres. Distinguished genres are Rock, Pop, Electro, Folk, Jazz, Classical music and Hip hop. The system was verified on 70 music records and reached 64.3 % success rate.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectdetekce, žánr, hudba, nahrávka, klasifikace, KNN, MFCC, Matlab, MIRtoolboxcze
dc.subjectdetection, genre, music, record, classification, KNN, MFCC, Matlab, MIRtoolboxeng
dc.titleDetekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desekcze
dc.titleMusic genre detection for vinyl masteringeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.contributor.refereePobořil Adam
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record