Show simple item record

Data Structures for Ray Tracing for Mobile Devices with Android OSdc.contributor.advisorHavran Vlastimil
dc.contributor.authorLangr Jan
dc.date.accessioned2016-06-23T01:41:50Z
dc.date.available2016-06-23T01:41:50Z
dc.identifierKOS-726395728005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65299
dc.description.abstractCílem této práce je nastudovat algoritmy umožňující rychlé vykreslování scén pomocí metody sledování paprsku a algoritmy pro rychlou stavbu akceleračních datových struktur, které by umožnily vykreslování dynamických scén v reálném čase na moderním mobilním zařízení s operačním systémem Android. Nejprve je proveden výzkum existujících Android aplikací, které vykreslují scény pomocí metody vrhání paprsku. Dále jsou zkoumány metody pro efektivní vykreslování pomocí vrhání paprsku a stavbu akceleračních datových struktur, které se pro toto vykreslování používají. V dalších kapitolách práce je předveden implementovaný vykreslovací systém, který je schopen vykreslovat scény v reálném čase, čehož je dosaženo využitím vícevláknového programování a nízkoúrovňových optimalizací kódu. Součástí tohoto systému je také algoritmus pro rychlou stavbu akcelerační datové struktury, u kterého je rovněž kladen důraz na optimalizaci, aby bylo možné datovou strukturu přestavovat v reálném čase. Výsledný software je otestován na sadě statických i dynamických scén na výkonném mobilním zařízení se systémem Android.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to examine ray tracing methods and methods of fast building of acceleration data structures for ray tracing which would allow for rendering of dynamic three-dimensional scenes in real time on a contemporary mobile device with the Android operating system. First, research of existing ray tracing applicatons for Android is made, along with algorithms focused on high performance rendering using ray tracing and fast construction of acceleration data structures used in ray tracing. An implementation of a rendering system which can render scenes in real time, which is achieved by using multithreading and low-level code optimizations, is presented in the next chapters. A part of this system is also an acceleration data structure builder. The implementation of this builder also uses low-level optimizations in order to be able to rebuild the needed data structures in real time. The resulting software is tested on both static and dynamic scenes on a high-end device with the Android operating system.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmetoda sledování paprsku, hierarchické datové struktury, interaktivní, Android, hierarchie obálekcze
dc.subjectray tracing, hierarchical data structures, interactive, Android, bounding volume hierarchyeng
dc.titleDatové struktury pro vrhání paprsku na mobilních zařízeních s OS Androidcze
dc.titleData Structures for Ray Tracing for Mobile Devices with Android OSeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-02-02
dc.contributor.refereeBittner Jiří
theses.degree.disciplinePočítačová grafika a interakcecze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record