Show simple item record

The family house reconstruction: Technical and economic optimization

dc.contributor.advisorBeranovský Jiří
dc.contributor.authorVrbecký Karel
dc.date.accessioned2016-06-23T01:41:03Z
dc.date.available2016-06-23T01:41:03Z
dc.identifierKOS-587865047705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65260
dc.description.abstractV této diplomové práci je popsána aktuální kategorizace budov z hlediska energetické náročnosti. Dále je představen konkrétní objekt, u kterého je po technické i ekonomické stránce zhodnocen jeho současných stav hospodaření s energií. Na základě zjištěných výsledků jsou navrženy zlepšující varianty řešení z hlediska energetických potřeb a na závěr je doporučena optimální varianta.cze
dc.description.abstractIn this thesis the current categorization of buildings in terms of energy performance is described. The specific building is described and also the current status of energy management is technically and economically assessed. Based on detected results alternative solutions in terms of energy needs are designed. In conclusion the optimal solution is recommended.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectrekonstrukce rodinného domu, energetická náročnost budov, průkaz energetické náročnosti budov, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, energetická bilancecze
dc.subjectthe family house reconstruction, energy performance of buildings, energy certificates performance of buildings, thermal resistance, heat transfer coefficient, energy balanceeng
dc.titleTechnicko-ekonomická optimalizace rekonstrukce rodinného domucze
dc.titleThe family house reconstruction: Technical and economic optimizationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-16
dc.contributor.refereeJäger Milan
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record