Show simple item record

Children Usability Lab - Laboratory Management Application

dc.contributor.advisorChludil Jiří
dc.contributor.authorSolanská Karolína
dc.date.accessioned2016-06-22T19:51:25Z
dc.date.available2016-06-22T19:51:25Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.identifierKOS-587865419705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65163
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou procesů v laboratoři pro testování použitelnosti. Následně procesy přizpůsobuje dětským testerům. Také se zabývá návrhem a implementací systému pro zprávu laboratoře použitelnosti na FIT ČVUT. Tento systém budou používat všichni, kdo budou chtít v laboratoři testovat své produkty na použitelnost. Součástí je také uživatelské testování aplikace. Zvolený problém jsem vyřešila webovou aplikací s funkcemi přizpůsobenými pro konkrétní laboratoř na FIT ČVUT. Vytvořené řešení značně usnadňuje celý proces uživatelského testování. Na základě vypracovaných materiálů je možné postupovat při jakémkoliv uživatelském testování. Výstupy mé práce pak ulehčí přizpůsobení testování pro dětské uživatele. V příloze práce lze nalézt dotazníky a scénáře z testování mnou vytvořené aplikace.cze
dc.description.abstractThis bachelors thesis analyses processes in usability laboratory. Then it takes those processes and remodels them for children testers. It also designs and implements system for management of the usability lab at FIT ČVUT. This system will be used by everybody who will be willing to test their products for usability in this laboratory. Part of the bachelors thesis is also usability testing of this application. I solved selected issue by web application with functions made for this concrete laboratory at FIT ČVUT. Chosen solution greatly simplifies whole process of usability testing. It is possible to organize any usability testing based on the materials I created. Outputs of my work will make readjustments of testing for children easier. Along with this work you can find included scenarios and questionnaires of testing my application.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecttestování použitelnosti, webová aplikace, testování s dětmi, uživatel, laboratoř uživatelského testování, management laboratoře, nettecze
dc.subjectusability testing, web aplication, testing with children, user, usability lab, usability laboratory management, netteeng
dc.titleChildren Usability Lab - aplikace pro správu laboratořecze
dc.titleChildren Usability Lab - Laboratory Management Applicationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereePavlíček Josef
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantor18102cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record