Zobrazit minimální záznam

Behaviour Analysis and Improvement of the Proposed PUF on FPGA

dc.contributor.advisorLórencz Róbert
dc.contributor.authorKodýtek Filip
dc.date.accessioned2016-06-22T19:50:50Z
dc.date.available2016-06-22T19:50:50Z
dc.date.issued2016-05-09
dc.identifierKOS-587865243805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65141
dc.description.abstractTato práce se zabývá fyzicky neklonovatelnými funkcemi (PUF) na FPGA. Nejprve poskytneme čtenáři literární rešerši týkající se problematiky PUF obecně a také různé konstrukce PUF se zaměřením na ty, jež jsou vhodné pro FPGA. Poté představíme PUF založený na kruhových oscilátorech, navržený v naší předešlé práci, a popíšeme jeho vlastnosti. Tento PUF je následně analyzován a testován v různých teplotních podmínkách a při různém napájecím napětí. Na základě výsledků provedených experimentů navrhneme vhodné úpravy tohoto PUFu ke zvýšení kvality jeho výstupu.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs) on FPGAs. First, we provide a literature research concerning PUFs in general and their various constructions with a focus on PUFs suitable for FPGAs. Then we introduce PUF design proposed in our previous work which is based on ring oscillators and we discuss its properties. The proposed PUF is analysed and tested at varying temperature and voltage. Based on the results of the experiments, we propose suitable modifications of the PUF design in order to improve the quality of its output.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectFyzicky neklonovatelná funkce, FPGA, kruhový oscilátor, bezpečnost hardwaru, identifikace zařízení, generování klíčů.cze
dc.subjectPhysical unclonable function, FPGA, ring oscillator, hardware security, device identification, key generation.eng
dc.titleAnalýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGAcze
dc.titleBehaviour Analysis and Improvement of the Proposed PUF on FPGAeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeBuček Jiří
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantor18104cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam