Show simple item record

Bid Preparation and its Assessment before Realization Phase from a Financial Perspective

dc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorZeman Michal
dc.date.accessioned2016-06-22T19:29:54Z
dc.date.available2016-06-22T19:29:54Z
dc.date.issued2016-02-19
dc.identifierKOS-595687031305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65001
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na nabídkovou přípravu do veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro malé a střední podniky, na zhodnocení výhodnosti nabídky před realizační fází a na hledání finančních úspor v realizaci. Práce je rozdělena do dvou částí. Předmětem první části je shrnutí specifických charakteristik veřejných zakázek, druhů veřejných zakázek, jejich zadavatelů a průběhu výběrového řízení. Druhá část je praktická a na konkrétním příkladu stavební zakázky zkoumá její nabídkovou přípravu a popisuje hledání finančních úspor zejména v možnostech přidělení částí zakázky subdodavatelům.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the preparation of the bid for the tender of small-scale works for small and medium-sized enterprises, to assess advantageous tender prior to the implementation stage and to search for cost savings in implementation. The work is divided into two parts. The subject of the first part is a summary of the specific characteristics of public contracts, types of procurement, contracting and during the selection process. The second part is a practical and on concrete example of construction contract examining its preparation and describes the search of allocating portions of contract to subcontractors.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectVeřejná zakázka, zadávací řízení, zadavatel, zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka, nabídková příprava, smlouva, uchazeč, subdodavatelcze
dc.subjectPublic contract, the procurement procedure, the contracting authority, the contract documents, qualifications, bid, tender preparation, contract, contender, subcontractoreng
dc.titlePříprava nabídky do veřejné soutěže a její posouzení před realizační fází z finančního hlediskacze
dc.titleBid Preparation and its Assessment before Realization Phase from a Financial Perspectiveeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeTománková Jaroslava
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantor11126cze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record