Show simple item record

Roof structure of an ice-skating ring

dc.contributor.advisorJandera Michal
dc.contributor.authorKohout Lukáš
dc.date.accessioned2016-06-22T19:29:45Z
dc.date.available2016-06-22T19:29:45Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-595686944805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64995
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je statický návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce zastřešení v Litomyšli. Hala bude sloužit k pořádání veřejného ledního bruslení a k trénování klubu HC Litomyšl. Všechny výpočty uvedené v diplomové práci jsou zpracovány dle platných norem ČSN EN. V počátku návrhu jsou uvažovány dvě varianty, pro které je zpracován návrh dle mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Varianty jsou vzájemně porovnány. Pro vybranou variantu je zpracován prostorový model a podrobný návrh nosných vazeb orientovaných napříč objektem. Jejími prvky jsou sloupy čtvercového uzavřeného průřezu 180/8.8 a vazník tvořený kruhovými trubkami různých profilů. Návrh zastřešení kluziště dále obsahuje návrh vaznic, štítové příčle, ztužidel, obvodových sloupů, obvodového a střešního pláště.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is a structural design of steel load-bearing elements of a roof in Litomyšl. The Ice-hockey stadium will be used for public events and HC Litomyšl ice-hockey team practices. All calculations are made in the accordance to the Czech standards CSN EN. Two variants of the design are examined in the beginning. Both of these variants are then compared. A three-dimensional model and a detailed design of frames oriented across the object are created for the chosen variant. Its components are columns of square hollow cross-section SHS 180/8.8 and a truss comprised of circular hollow sections of various profiles. The roof construction design furthermore includes the design of purlins, gable wall, bracings, perimeter columns, cladding and roofing.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectocelová konstrukce, zastřešení, hala, kluziště, vazníkcze
dc.subjectSteel structure, roof, truss, stadiumeng
dc.titleZastřešení kluzištěcze
dc.titleRoof structure of an ice-skating ringeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeStrejček Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantor11134cze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record