Show simple item record

Capital investments and operation of sewerage systemsdc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorMarešová Veronika
dc.date.accessioned2016-06-22T19:29:33Z
dc.date.available2016-06-22T19:29:33Z
dc.date.issued2016-01-08
dc.identifierKOS-587865005805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64987
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zpracovat ucelený souhrn problematiky investiční výstavby a provozování kanalizací na území ČR a porovnat provozní náklady vybraných druhů kanalizací. V první části práce jsou shrnuty důležité body příslušných právních předpisů a obecné charakteristiky stokových sítí a čistíren odpadních vod. V další části práce jsou popsány fáze životního cyklu výstavbových projektů a možnosti financování těchto projektů. V poslední části práce jsou poznatky implementovány na jednotlivé fáze životního cyklu výstavbového projektu kanalizace a vyhodnoceny provozní náklady vybraných druhů kanalizací.cze
dc.description.abstractThe objective of this bachelor thesis is to elaborate comprehensive summary of the issue of capital investments and operation of sewerage systems in the Czech Republic and to compare the operating costs of selected types of sewerage systems. The first part summarizes the important points of the relevant legislation and the general characteristics of sewerage networks and wastewater treatment plants. The next part describes the stages in the life cycle of construction projects and the possibilities of funding these projects. In the last part of the thesis the findings are implemented at each stage of the life cycle of a sewerage system construction project and evaluated the operating costs of selected types of sewerage systems.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectinvestiční výstavba, kanalizace, čistírna odpadních vod, životní cyklus, provozování kanalizacícze
dc.subjectcapital investments, sewerage systems, wastewater treatment plant, life cycle, operation of sewerage systemseng
dc.titleInvestiční výstavba a provozování kanalizacícze
dc.titleCapital investments and operation of sewerage systemseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeMacek Daniel
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantor11126cze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record