Show simple item record

Pre-investment study of relaxation complex

dc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorBuňat Matěj
dc.date.accessioned2016-06-22T19:29:24Z
dc.date.available2016-06-22T19:29:24Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864198705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64983
dc.description.abstractTato práce se zabývá investičním projektem výstavby a provozování relaxačního komplexu se zaměřením na jógu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. Nejprve je provedena prvotní studie v předinvestiční fázi projektu. Dále je stanoven možný rozsah komplexu a výběr lokality pro možnou výstavbu. Počáteční investice do projektu je stanovena pomocí propočtu. V další části práce analyzuje životními náklady a příjmy komplexu, zabývá se také možnými zdroji financování. Na konci práce jsou vyčísleny některé finanční ukazatele zhodnocení ekonomické efektivnosti a vyhotoven rozhodovací proces.cze
dc.description.abstractThis work deals with an investment project of development and service of yoga relax center. The main goal of this thesis is to analyze economic efficiency of the project. At the beginning, pre-investment study of pre-investment phase of project has been done. Then a range of the project and selection of building locality are specified. Initial capital of the project is evaluate from costing. Next part of this thesis analyses costs and revenues of the complex and also posible financing sources. In the end, some financial indicators of economic efficiency are evaluated and decision-making process is done.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectInvestice, předinvestiční studie, ekonomická efektivnost, cash flow, projekt relaxačního komplexu.cze
dc.subjectInvestment, pre-investment study, economic efficiency, cash flow, project of relax center.eng
dc.titlePředinvestiční studie relaxačního komplexucze
dc.titlePre-investment study of relaxation complexeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeBouška Robert
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantor11126cze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record