Show simple item record

Defect detection at mechanical sound records

dc.contributor.advisorRund František
dc.contributor.authorBolek Michal
dc.date.accessioned2016-06-05T09:43:03Z
dc.date.available2016-06-05T09:43:03Z
dc.date.issued2016-05-26
dc.identifierKOS-587865081605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64824
dc.description.abstractPráce se zabývá mechanickým záznamem a jeho vadami, které vznikají při výrobním procesu. Konkrétně se jedná o impulsní vady. Práce dále seznamuje s algoritmy pro detekci těchto vad, jako jsou autoregresní modelování, vlnková transformace a derivace signálu. Dále jsou představeny metody pro omezení falešné detekce, která u těchto algoritmů vzniká. Součástí práce jsou vytvořené algoritmy v programovém prostředí Matlab, které detekují vady pomocí uvedených metod a dále ověřují správnost detekce. Algoritmy jsou nakonec otestovány na reálných ukázkách obsahující vady a z výsledků plyne, že pro účely výstupní kontroly dosahují poměrně dobrých výsledků.cze
dc.description.abstractThe thesis is concerned with mechanical recording and its defects, which result from manufacturing process. Namely the defects are impulse noise. The thesis introduces the algorithms for detection of these defects, in particular the methods are an autoregressive model, a wavelet transform and derivatives of a signal. Furthermore the methods for the limitation of a false detection are introduced. A component part of the thesis are the algorithms developed in Matlab, which are able to detect these defects and also verify the correctness of the detection. The algorithms are in the end tested on naturaly degradeted signals and in according of the results the algorithms work fairly well.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectmechanický záznam, detekce vad, impulsní šum, autoregresní model, vlnková transformace, derivace, Matlabcze
dc.subjectmechanical recording, defect detection, impulse noise , autoregressive model, wavelet transform, derivatives of a signal, Matlabeng
dc.titleDetekce vad u mechanického záznamu zvukucze
dc.titleDefect detection at mechanical sound recordseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRajmic Pavel
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record