Show simple item record

Transformations of user queries for data analysis in industrial automation

dc.contributor.advisorJirkovský Václav
dc.contributor.authorMoravec Jakub
dc.date.accessioned2016-06-05T09:40:57Z
dc.date.available2016-06-05T09:40:57Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifierKOS-587864691505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64720
dc.description.abstractSpolu s nárůstem důležitosti dat jsou dnes kladeny i velké požadavky na jejich analýzu. V mnoha oblastech, včetně průmyslu, jsou generovány velké objemy heterogenních dat. Analýza těchto dat může vést k získání mnoha informací, je ale složité tato data analyzovat pomocí standartních RDBMS nástrojů. Koncepty Big Data a ontologie pomáhají dosažení těchto výsledků. Právě tyto technologie, spolu s vhodnými analytickými nástroji a frameworkem Semantic Big Data Historian, jsou popsány a použity v této práci, jejímž cílem je navrhnout a implementovat způsob transformace dotazů pro analýzu velkého objemu sémanticky popsaných dat. Tohoto cíle je dosaženo pomocí implementace analytické komponenty, která generuje dotazy pro transformaci sémanticky popsaných dat a umožňuje definování prvotní části analýzy. Tyto funkce analýzu dat výrazně zjednodušují.cze
dc.description.abstractThere are big goals for data science today as the importance of data growths. High volumes of heterogeneous data are generated in many fields including industry. A lot of knowledge can be gained out of this data, although it can hardly be accomplished using standard RDBMS tools. Big Data and Ontologies are technologies that help to attain these goals. These technologies together with suitable analytic tools and framework Semantic Big Data Historian are described and used in this thesis, which goal is to devise and implement a way of transformation of queries for analyzing high volumes of semantically described data. This objective is met by the implementation of an analytic component, that generates queries for transformation of semantically described data and enables defining preprocessing part of the analysis of this data. These functions distinctly simplifies the analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectBig Data, Ontologie, Semantic Big Data Historian, zpracování dat v průmyslu, Hadoop, HDFS, MapReduce, Hivecze
dc.subjectBig Data, Ontologies, Semantic Big Data Historian, data processing in industry, Hadoop, HDFS, MapReduce, Hiveeng
dc.titleTransformace uživatelských dotazů pro analýzu dat v průmyslové automatizacicze
dc.titleTransformations of user queries for data analysis in industrial automationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHrstka Ondřej
theses.degree.disciplineSoftwarové systémycze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record