Show simple item record

Classroom acoustics

dc.contributor.advisorHusník Libor
dc.contributor.authorNováček Filip
dc.date.accessioned2016-06-05T09:40:36Z
dc.date.available2016-06-05T09:40:36Z
dc.date.issued2016-05-26
dc.identifierKOS-587864643905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64698
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá prostorovou akustikou přednáškových síní menších rozměrů a jejím cílem bylo navrhnout úpravy akustických vlastností zadaných místností. Práce popisuje základní přístupy k šíření zvuku v prostoru. Dále uvádí faktory, které ovlivňují akustiku místnosti, uvádí princip fungování různých akustických prvků (absorbéry, rezonátory a difuzory) spolu s příklady a jejich vlastnostmi. Popisuje princip měření srozumitelnosti řeči a měření doby dozvuku pomocí signálu MLS. Představuje naměřené a vypočtené akustické parametry prázdných místností, na základě kterých byly navrženy akustické úpravy pro snížení doby dozvuku a zlepšení srozumitelnosti v zadaných prostorách.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with room acoustics of classrooms or small lecture halls and its goal is to project modifications of acoustic parameters of given rooms. This thesis describes basic approaches to sound propagation in space. Then states main factors affecting room acoustic, describes principles of different acoustic elements (absorbers, resonators, diffusers) with real examples and their characteristics. Specifies measuring principle of speech intelligibility and using MLS signal for measuring reverberation time. It introduces gathered and calculated acoustic parameters of empty rooms and based on those values are proposed acoustics treatments to increase speech intelligibility and reduce reverberation time of assigned rooms.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectProstorová akustika, doba dozvuku, akustické obklady, akustický, činitel zvukové pohltivosti, STI, MLScze
dc.subjectRoom acoustics, reverberation time, acoustic elements, sound absorption coefficient, STI MLSeng
dc.titleÚprava akustiky učebnycze
dc.titleClassroom acousticseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHonzík Petr
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record