Show simple item record

Virtual sensor of mixing ratio of airdc.contributor.advisorHoryna Vladimír
dc.contributor.authorEfremov Denis
dc.date.accessioned2016-06-05T09:40:15Z
dc.date.available2016-06-05T09:40:15Z
dc.date.issued2016-05-24
dc.identifierKOS-587864636205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64679
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na rozbor a otestování možností odhadování směšovacího poměru uvnitř vzduchotechnické jednotky. V práci je zpracován podrobný State of the Art zaměřený obecně na virtuální měření a popisuje krok po kroku návrh virtuálního senzoru na základě modelu pro měření směšovacího poměru vzduchu uvnitř vzduchotechnické jednotky. AutoRegressive eXogenous (ARX) model byl použit jako základ modelu systému, a metoda nejmenších čtverců byla použita pro odhad parametrů modelu. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny jednotlivé přístupy, sepsány výhody a nevýhody jednotlivých modelů a návrhy pro budoucí využití popsaných přístupů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to develop and test possibility of estimation of the mixing ratio inside AHU unit. The work presents the State of the Art in Virtual Sensing and describes step by step the design of modelling methods-based Virtual Sensor of the mixing ratio of the air inside AHU unit. The AutoRegressive eXogenous (ARX) model was used as modelling approach and Least Mean Square algorithm as parameter estimation technique. At the end of this work, different approaches are evaluated, advantages and disadvantages of different models are enumerated, and suggestions of the future applications of the described approaches are presented.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectHVAC, Kontrola Vlhkosti, Ventilace, Klimatizace, Matematický Model, Virtualní Senzor, Autoregresivní Model, Směšovací Klapka.cze
dc.subjectHVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning, Mathematical Model, Virtual Sensor, Autoregressive Model, Mixed Valve.eng
dc.titleVirtuální senzor směšovacího poměru vzduchucze
dc.titleVirtual sensor of mixing ratio of aireng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeStehlík Jan
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record