Zobrazit minimální záznam

Analysis and comparison of magnetic-field distribution in three- and multi-phase induction machines

dc.contributor.advisorChomát Miroslav
dc.contributor.authorHolý Tadeáš
dc.date.accessioned2016-06-05T09:39:26Z
dc.date.available2016-06-05T09:39:26Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifierKOS-587864518305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64633
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou 2D rozložení magnetického pole třífázového a pětifázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu 1,5 kW. Problematika je řešena pomocí metody konečných prvků s využitím softwaru COMSOL Multiphysics. V úvodu je popsán princip třífázových a vícefázových asynchronních strojů a problematika modelování magnetického pole v elektrických strojích. Dále je popsán postup modelování magnetického pole asynchronních strojů včetně získání potřebných hodnot rotorových a statorových proudů pomocí simulace s využitím softwaru MATLAB Simulink. Získaná data magnetického pole a průběhu magnetické indukce ve vzduchové mezeře byla podrobena analýze a následně shrnuta v hodnocení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the analysis of 2D distribution of magnetic field in three- and five-phase induction motors with squirrel cage rotors. Nominal power of these machines is 1,5 kW. The problem is solved by finite element method in software COMSOL Multiphysics. The principle of three-phase and multi-phase induction machines and magnetic field modeling in electrical machines are described. Furthermore, step-by-step description of creating the model of magnetic field is presented. Stator and rotor currents necessary for the magnetic field model are obtained from the simulation model using MATLAB-Simulink. The data of 2D magnetic field distribution and magnetic field density distribution along the air gap are analyzed and the evaluation is presented.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectAsynchronní stroj, pětifázový asynchronní stroj, vícefázový stroj, magnetické pole, metoda konečných prvkůcze
dc.subjectInduction machine, five-phase induction machine, multi-phase machine, magnetic field, finite element methodeng
dc.titleAnalýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním strojicze
dc.titleAnalysis and comparison of magnetic-field distribution in three- and multi-phase induction machineseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeValouch Viktor
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrických pohonů a trakcecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam