Zobrazit minimální záznam

Assessment of Call Center Workers´ Performance

dc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorMíček Václav
dc.date.accessioned2016-05-13T16:18:14Z
dc.date.available2016-05-13T16:18:14Z
dc.date.issued2015-04-30
dc.identifierKOS-587864272605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64485
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu ve společnosti XY. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky z oblasti hodnocení pracovního výkonu. Cílem bakalářské práce je analyzovat současný systém hodnocení v telemarketingové společnosti XY a na základě výzkumu navrhnout doporučení pro zlepšení daného systému. V bakalářské práci je využívána empirická metoda výzkumu, zejména kvantitativní výzkum. Jedná se o analýzu dokumentů a polostrukturované dotazníky. V rámci bakalářské práce jsou navržena doporučení pro zlepšení současného systému ve společnosti XY.cze
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the analysis of present system of assessment of job performance in the company XY. Theoretical part of the thesis summarizes the basic theoretical findings from the area of assessment of job performance. The main goal of the bachelor´s thesis is to analyze the present system of assessment in the telemarketing company XY and based on the research to suggest the recommendations for improvement of the system. There is used empirical method of research in the bachelor´s thesis, especially quantitative research. This is an analysis of documents and semi-structured answer sheets. There are suggested recommendations for improvement of present system in the company XY within the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPracovní výkon, hodnocení, motivace, analýza, metody hodnocení, proces hodnocení.cze
dc.subjectJob performance, assessment, motivation, analysis, method of assessment, process of assessment.eng
dc.titleHodnocení výkonu pracovníků call centracze
dc.titleAssessment of Call Center Workers´ Performanceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeHavelková Tereza
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam