Show simple item record

Evaluation of Employee Benefits System in a Selected Financial Company

dc.contributor.advisorJurková Jitka
dc.contributor.authorZadáková Kristýna
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:35Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:35Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.identifierKOS-587864228905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64409
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám hodnocením systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané finanční instituci. Zaměstnanecké benefity jsou nedílnou součástí odměňování pracovníků a také řízení lidských zdrojů. Systém zaměstnaneckých výhody je pro společnost důležitý z hlediska konkurenceschopnosti a je důležitou součástí personální politiky a také je velice účinným nástrojem personálního managementu. V praktické části se zabývám analýzou a vyhodnocením spokojenost zaměstnanců s benefity, které jim společnost poskytuje. Také vyhodnocuji, jak jsou pro zaměstnance benefity důležité a jaký pro ně mají význam.cze
dc.description.abstractIn this bachelor's thesis, I evaluate the employee benefits system for a specific financial company. Employee benefits are an integral part of the remuneration of an employee and also of the human resources management. The employee benefits system is very important for a company mainly because of its competitiveness. In addition it is an important part of a company's personell management and can be considered also an effective human resources marketing tool. A practical part is dedicated to analyzing the level of employees satisfaction with the benefits that are offered by company. It also focuses on evaluating the importance of these benefits.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů, odměňování, benefity, zaměstnanecké výhody, daně, sociální a zdravotní pojištění, zaměstnanec, zaměstnavatelcze
dc.subjectHuman resources management, remuneration, benefits, Employee benefits, taxes, social and helth insurance, employee, employereng
dc.titleVyhodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané finanční společnosticze
dc.titleEvaluation of Employee Benefits System in a Selected Financial Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-24
dc.contributor.refereePaloučková Martina
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record