Show simple item record

Analysis of human resource management in the organization

dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorAbdubassit Almaz
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:48Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:48Z
dc.date.issued2016-01-06
dc.identifierKOS-587864214105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64344
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje řízení lidských zdrojů ve vybrané energetické společnosti s cílem vymezit vnější podmínky, které ovlivňují řizení lidských zdrojů v této organizaci, a návrhnout možné postupy zabezpečování lidských zdrojů a řešení nedostatku schopných a motivovaných lidí. Bakalářská práce je zpracována s využítím odborné literatury, interních materiálů i vlastních zkušeností autora, který ve společnosti absolvoval stáž.cze
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis analyses human resource management in an energy company with the aim to define the external conditions that affect human resources management in the company and and propose possible practices of people resourcing and dealing with the shortage of capable and motivated people. This Bachelor's thesis is based on scientific literature, internal materials and the author's own experience, which completed an internship in the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů, zabezpečování lidských zdrojů, energetická společnost.cze
dc.subjectHuman resource management, people resourcing, energy company.eng
dc.titleAnalýza řízení lidských zdrojů v organizacicze
dc.titleAnalysis of human resource management in the organizationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-10
dc.contributor.refereeHolá Hana
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record