Show simple item record

Value management and its applicability in the Czech construction industry

dc.contributor.advisorSchneiderová Heralová Renáta
dc.contributor.authorMatějková Tereza
dc.date.accessioned2016-05-13T15:42:14Z
dc.date.available2016-05-13T15:42:14Z
dc.date.issued2016-01-04
dc.identifierKOS-597872583305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64265
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje tématu hodnotového managementu a jeho aplikaci v kontextu českého stavebnictví. Cílem práce bylo prověřit současný stav hodnotového managementu na projektech pozemního stavitelství v České republice, určit potenciál jeho komplexního použití a poukázat na oblasti možné aplikace a nevyužitý potenciál v lokálních podmínkách. Za účelem řešení této problematiky byla provedena rešerše literatury doplněná o případovou studii ze zahraničí, byl zpracován dotazník a získané informace byly shrnuty prostřednictvím SWOT analýzy. Výsledky ukazují, že hodnotový management může v kombinaci s dalšími metodami projektového managementu významně přispět ke zvyšování hodnoty stavebních projektů. Současná praxe v českém stavebnictví je zaměřena zejména na snižování investičních nákladů. Lepšího využití potenciálu hodnotového managementu a řešení některých problémů stavebních projektů může být dosaženo zejména rozšířením použití hodnotového managementu ve strategické a přípravné fázi projektu, zavedením hodnotových studií formou workshopu, zahrnutím konečného uživatele na tvorbě hodnoty ve vyšší míře, a rozšířením hodnotového inženýrství o kalkulaci životních nákladů stavby.cze
dc.description.abstractThe thesis discusses the topic of value management in the context of Czech construction industry. The objectives were to examine the actual status of value management on the Czech construction projects, to identify the potential of its complex application and to identify and highlight areas for improvement in the local conditions. A literature review supplemented with a case study, a questionnaire and a SWOT analysis were the methods used to achieve the set objectives. The results shows, that value management can, along with other project management methods, significantly contribute to increasing of value of the construction projects. Current practice in the Czech construction industry is focused mainly on decreasing of the capital cost. Better utilization of the potential of value management and a solution of some problematic issues concerning construction projects can be accomplished mainly but not exclusively by extension of used techniques in the strategic and preparation phase of the project, implementation of value studies in form of a workshop, greater involvement of the end user in the value creation process, and implementation of whole life costing within the value engineering practices.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectHodnotový management, hodnotové inženýrství, české stavebnictví, hodnota pro zákazníkacze
dc.subjectValue management, value engineering, Czech construction industry, value for moneyeng
dc.titleHodnotový management a jeho aplikace v českém stavebnictvícze
dc.titleValue management and its applicability in the Czech construction industryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-02-09
dc.contributor.refereeHromada Eduard
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record