Show simple item record

Sustainable Development of Construction Companies

dc.contributor.advisorTomek Aleš
dc.contributor.authorVrba Jan
dc.date.accessioned2016-05-13T15:39:29Z
dc.date.available2016-05-13T15:39:29Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.identifierKOS-587864282905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64139
dc.description.abstractPrvní část této Bakalářské práce definuje udržitelnost a dobu, kdy se začala utvářet. Druhá část je věnována udržitelnému rozvoji ve stavebnictví. Je popsána Společenská odpovědnost firem a způsob, jakým se projevuje ve stavebnictví. Další část popisuje, jakým způsobem vznikal marketing, jakožto nástroj komunikace se zákazníky a k rozvoji společnosti. Poslední teoretická část popisuje marketing ve stavebním prostředí. Tato kapitola vychází z principů a metod předešlé kapitoly. Druhou část této bakalářské práce je případová studie zaměřená na porovnání udržitelných strategií šesti velkých stavebních společností. Budou popsány jejich udržitelné strategie a budou porovnány na základě dat z výročních a udržitelných zpráv.cze
dc.description.abstractThe first part of this Bachelor thesis defines sustainable development as such and a period when it began to evolve. The next chapter is devoted to sustainable development in Construction. It describes the Corporate Social Responsibility and the way it reflects in the construction industry. The other part describes the emergence of marketing as a tool for communicating with customers and development of the company. The last theoretical chapter describes marketing in the construction environment. This chapter is based on principles and methods described in the third chapter. Second part of this Bachelor thesis is a case study on comparison of sustainable strategies in six large construction companies. There will be described their sustainable strategies and the data from both annual and sustainability reports will be compared.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectUdržitelnost, Brutlandova zpráva, Kruh viny, Společenská odpovědnost firem, Trojrozměrný model udržitelnosti, Marketingový mix 4Ps a 4Cs, Model analytické hierarchiecze
dc.subjectSustainability, The Brundtland Report, Circle of Blame, Corporate social responsibility, Three-dimensional model of sustainability, Marketing mix of 4Ps and 4Cs, Analytic hierarchy modeleng
dc.titleUdržitelný rozvoj ve stavebních firmáchcze
dc.titleSustainable Development of Construction Companieseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeČásenský Martin
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record