Show simple item record

The importance and options of QMS for logistics processes in transport company

dc.contributor.advisorVančura Pavel
dc.contributor.authorPrekop Peter
dc.date.accessioned2016-05-13T09:51:07Z
dc.date.available2016-05-13T09:51:07Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-659194803105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64103
dc.description.abstractPredmetom tejto práce je aplikovanie systémov riadenia kvality na logistické procesy prebiehajúce v dopravnom podniku. Prvá časť ponúka úvod do problematiky a charakteristiku najpoužívanejších a neskôr v práci zapracovaných systémov riadenia kvality. Následne práca poukazuje na spôsoby riadenia kvality s použitím rôznych nástrojov a metód, taktiež na potrebu merania výkonnosti jednotlivých procesov a ich následne vyhodnocovanie. Celý tento proces je aplikovaný na konkrétny dopravný podnik, pričom v závere sa práca snaží poukázať na potrebu neustáleho zlepšovania.cze
dc.description.abstractThe object of this work is application of quality management systems for processes in the logistics and transport company. First part offers an introduction to the issue and characteristic of the most used quality management systems. Follow-up work points to a possibilities of managing quality with using various tools and methods, also the need for performance measurement of individual processes and their subsequent evaluation. The whole process is applied to a specific transport company and in the end the work seeks to emphasize the need for continuous improvement.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectkvalita, proces, systém, riadenie, ISO, EFQM, dopravný podnikcze
dc.subjectquality, process, system, management, ISO, EFQM, transport companyeng
dc.titleVýznam a možnosti využití QMS pro logistické procesy v dopravním podnikucze
dc.titleThe importance and options of QMS for logistics processes in transport companyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeRampichová Zuzana
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record