Show simple item record

Rail Rapid Transit Concept in Metropolitan Area of Hradec Králové-Pardubice

dc.contributor.advisorBaudyš Karel
dc.contributor.authorPapež Radek
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:49Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:49Z
dc.date.issued2015-08-17
dc.identifierKOS-587864986605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64088
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá příměstskou železniční dopravou v Hradeckopardubické metropolitní oblasti. V teoretické části jsou popsány základní principy taktového jízdního řádu. V návrhové části byl na základě analýzy pravidelné dojížďky v oblasti vytvořen návrh linkového vedení a taktových uzlů. Výstupem práce je návrh jízdního řádu pro období odpolední špičky, respektující výhledovou koncepci dálkové železniční dopravy. Autor též uvádí infrastrukturní úpravy potřebné pro realizaci návrhu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with rail rapid transit in Metropolitan Area of Hradec Králové-Pardubice. In the theoretical part, fundamental principles of clock face timetable are described. In the proposal part, a draft of rail lines and clock face timetable nodes has been created, based on analysis of periodic commuting in the area. The outcome of the thesis is a draft of a timetable for an afternoon peak hour, with regard to the long-term concept of long-distance rail transport. Author of the thesis also provides infrastructure improvements needed to implement the proposal.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectveřejná doprava, příměstská železnice, pravidelná dojížďka, taktový jízdní řádcze
dc.subjectpublic transport, suburban rail, periodic commuting, clock face timetableeng
dc.titleKoncepce příměstské železniční dopravy v Hradeckopardubické metropolitní oblasticze
dc.titleRail Rapid Transit Concept in Metropolitan Area of Hradec Králové-Pardubiceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-17
dc.contributor.refereeZáruba Tomáš
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record