Show simple item record

Study of Modification of Road II/272 in District Nymburk

dc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorFiala Pavel
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:14Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:14Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864754105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64060
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je provedení bezpečnostní inspekce silnice II/272 v úseku Český Brod - Benátky nad Jizerou. Dalším bodem je nalezení nejrizikovějšího místa silnice II/272 a návrh úpravy tohoto místa tak, aby byla zvýšena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Úprava bude poté ekonomicky zhodnocena a porovnána se ztrátami z dopravní nehodovosti.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the realisation of the safety inspection of the road II/272 in the section Český Brod - Benátky nad Jizerou. Another point of this thesis is to find the most dangerous places of the road II/272 and to suggest its modification so that the traffic safety would be increased. The modification is to be economically evaluated and compared with the traffic accidents losses.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSilnice II/272, křižovatka, dopravní nehoda, dopravní značení, bezpečnost provozu, ztráty z dopravních nehod, rozhledové poměry, intenzita dopravy, diplomová práce.cze
dc.subjectRoad II/272, crossroads, accident, road sign, traffic safety, losses from traffic accidents, sight conditions, traffic intensity, diploma thesis.eng
dc.titleNávrh úprav silnice II/272 v okrese Nymburkcze
dc.titleStudy of Modification of Road II/272 in District Nymburkeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeFilip Josef
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record